MR-JE-40A + HG-KN43J-S100 SERVO AC MITSUBISHI 400W

MR-JE-40A + HG-KN43J-S100 SERVO AC MITSUBISHI 400W

Giá:

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

MR-JE-40A + HG-KN43J-S100 SERVO AC MITSUBISHI 400W

BỘ ĐỘNG CƠ SERVO MITSUBISHI 100W MR-JE-40A + HG-KN43J-S100

  • – NGUỒN CẤP 1 PHA HOẶC 3 PHA 220VAC – 240VAC, 50-60HZ
  • – MOTOR 400W
  • – CÔNG SUẤT DRIVE 400W.
  • – DRIVE KẾT NỐI MÁY TÍNH CÔNG MINI USB
  • – CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ, TỐC ĐỘ, MOMEN
  • – BẢO VỆ THẤP ÁP, MẤT PHA, QUÁ DÒNG, QUÁ TẢI
  • – ENCODER ĐỘ PHÂN GIẢI 17 BIT, 131.072 XUNG/ VÒNG QUAY
  • – TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 3000 VÒNG/ PHÚT.
  • Bộ động cơ AC Servo Mitsubishi chạy xung gồm 100W, 200W, 400W, 750W, 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW
   – Bộ động cơ Servo 100W: Drive MR-JE-10A + Motor HG-KN13J-S100 + phụ kiện Servo giá 7,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 200W: Drive MR-JE-20A + Motor HG-KN23J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,450,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 400W: Drive MR-JE-40A + Motor HG-KN43J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 750W: Drive MR-JE-70A + Motor HG-KN73J-S100 + phụ kiện Servo giá 10,850,000đ/bộ
   – Bộ động cơ Servo 1KW: Drive MR-JE-100A + Motor HG-SN102J-S100 + phụ kiện Servo.
   – Bộ động cơ Servo 1.5KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN152J-S100 + phụ kiện Servo.
   – Bộ động cơ Servo 2KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN202J-S100 + phụ kiện Servo.
   – Bộ động cơ Servo 3KW: Drive MR-JE-300A + Motor HG-SN302J-S100 + phụ kiện Servo.
  • MR-JE-40A + HG-KN43J-S100 SERVO AC MITSUBISHI 400W
   MR-JE-40A + HG-KN43J-S100 SERVO AC MITSUBISHI 400W

MOTOR SPECIFICATIONS:

                  SERVO MOTOR

ITEM

HG-KN SERIES (LOW INERTIA/SMALL CAPACITY)
13(B)J-S100 23(B)J-S100 43(B)J-S100 73(B)J-S100
POWER FACILITY CAPACITY [KVA] 0.3 0.5 0.9 1.3
CONTINUOUS RUNNING DUTY RATED OUTPUT [W] 100 200 400 750
RATED TORQUE [NM] 0.32 0.64 1.3 2.4
MAXIMUM TORQUE [NM] 0.95 1.9 3.8 7.2
RATED ROTATION SPEED [RPM] 3000 3000 3000 3000
MAXIMUM ROTATION SPEED [RPM] 4500 4500 4500 4500
INSTANTANEOUS PERMISSIBLE SPEED [RPM] 5175 5175 5175 5175
RATED CURRENT [A] 0.8 1.3 2.7 4.8
MAXIMUM CURRENT [A] 2.4 3.9 8.1 14
WEIGHT [KG] 0.6 1.2 1.6 3.1

DRIVE SPECIFICATIONS:

SERVO AMPLIFIER MODEL MR-JE- 10A 20A 40A 70A 100A 200A 300A
OUTPUT RATED VOLTAGE 3-PHASE 170 VAC
RATED CURRENT (A) 1.1 1.5 2.8 5.8 6 11 11
MAIN INPUT VOLTAGE/FREQUENCY 3-PHASE OR 1-PHASE 200 VAC TO 240 VAC, 50/60 HZ 3-PHASE 200 VAC TO 240 VAC, 50/60 HZ
RATED CURRENT (A) 0.9 1.5 2.6 3.8 5 10.5 14
PERMISSIBLE VOLTAGE FLUCTUATION 3-PHASE OR 1-PHASE 170 VAC TO 264 VAC 3-PHASE 170 VAC TO 264 VAC
PERMISSIBLE FREQUENCY FLUCTUATION ±5% MAXIMUM
WEIGHT [KG] 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5 2.1 2.1

– MODEL MOTOR SERVO AC MITSUBISHI: HF-KN13J-S100, HF-KN13BJ-S100, HG-KN13J-S100, HG-KN13BJ-S100, HF-KN23J-S100, HF-KN23BJ-S100, HG-KN23J-S100, HG-KN23BJ-S100, HF-KN43J-S100, HF-KN43BJ-S100, HG-KN43J-S100, HG-KN43BJ-S100, HF-SN52J-S100, HF-SN52BJ-S100, HG-SN52J-S100, HG-SN52BJ-S100, HF-KN73J-S100, HF-KN73BJ-S100, HG-KN73J-S100, HG-KN73BJ-S100, HF-SN102J-S100, HF-SN102BJ-S100, HG-SN102J-S100, HG-SN102BJ-S100, HF-SN152J-S100, HF-SN152BJ-S100, HG-SN152J-S100, HG-SN152BJ-S100, HF-SN202J-S100, HF-SN202BJ-S100, HG-SN202J-S100, HG-SN202BJ-S100, HF-SN302J-S100, HF-SN302BJ-S100, HG-SN302J-S100, HG-SN302BJ-S100.

 • – MODEL AMPLIFIER SERVO AC MITSUBISHI: MR-JE-10A, MR-JE-20A, MR-JE-40A, MR-JE-70A, MR-JE-100A, MR-JE-200A, MR-JE-300A, MR-JE-10B, MR-JE-20B, MR-JE-40B, MR-JE-70B, MR-JE-100B, MR-JE-200B, MR-JE-300B, MR-JE-10C, MR-JE-20C, MR-JE-40C, MR-JE-70C, MR-JE-100C, MR-JE-200C, MR-JE-300C.
 • – Driver MR-JN-10A, MR-JN-20A, MR-JN-40A, MR-JN-10A1, MR-JN-20A1.
  – Motor Servo HF-KN13, HF-KN13B, HF-KN23, HF-KN23B, HF-KN43, HF-KN43B
 • https://plc-hmi-sensor.com/wp-content/uploads/2019/06/MR-JE-40A-HG-KN43J-S100-SERVO-AC-MITSUBISHI-400W.mp4
 • DRIVER SERVO J4: MR-J4-10A, MR-J4-10B, MR-J4-10B-EB, MR-J4W2-22B, MR-J4-20A, MR-J4-20B, MR-J4-20B-EB, MR-J4W2-44B, MR-J4-40A, MR-J4-40B, MR-J4-40B-EB, MR-J4W2-77B, MR-J4-60A, MR-J4-60B, MR-J4-60B-EB, MR-J4W2-1010B, MR-J4-70A, MR-J4-70B,         MR-J4-70B-EB, MR-J4W3-222B, MR-J4-100A, MR-J4-100B, MR-J4-100B-EB, MR-J4W3-444B, MR-J4-200A, MR-J4-200B, MR-J4-200B-EB, MR-J4FCCBL03M, MR-J4-350A, MR-J4-350B, MR-J4-300B-EB, MR-J4-500A, MR-J4-500B, MR-J4-500B-EB, MR-J4-700A, MR-J4-700B, MR-J4-700B-EB.MOTOR SERVO J4: HG-KR053, HG-MR053, HG-SR52J, HG-SR202BJ, HG-KR13J, HG-MR13, HG-SR102J, HG-SR352BJ, HG-KR23J, HG-MR23, HG-SR152J, HG-SR502BJ, HG-KR43J, HG-MR43, HG-SR202J, HG-SR702BJ, HG-KR73J, HG-MR73, HG-SR352J, HG-KR053B, HG-MR053B, HG-SR502J, HG-KR13BJ, HG-MR13B, HG-SR702J, HG-KR23BJ, HG-MR23B, HG-SR52BJ, HG-KR43BJ, HG-MR43B, HG-SR102BJ, HG-KR73BJ, HG-MR73B, HG-SR152BJ

Mitsubishi J4 series servo amplifier:

Mitsubishi servo amplifiers
MR-J4-10A MR-J4-10B MR-J4-10B-EB MR-J4W2-22B
MR-J4-20A MR-J4-20B MR-J4-20B-EB MR-J4W2-44B
MR-J4-40A MR-J4-40B MR-J4-40B-EB MR-J4W2-77B
MR-J4-60A MR-J4-60B MR-J4-60B-EB MR-J4W2-1010B
MR-J4-70A MR-J4-70B MR-J4-70B-EB MR-J4W3-222B
MR-J4-100A MR-J4-100B MR-J4-100B-EB MR-J4W3-444B
MR-J4-200A MR-J4-200B MR-J4-200B-EB MR-J4FCCBL03M
MR-J4-350A MR-J4-350B MR-J4-300B-EB
MR-J4-500A MR-J4-500B MR-J4-500B-EB
MR-J4-700A MR-J4-700B MR-J4-700B-EB
Mitsubishi servo motors
HG-KR053 HG-MR053 HG-SR52J HG-SR202BJ
HG-KR13J HG-MR13 HG-SR102J HG-SR352BJ
HG-KR23J HG-MR23 HG-SR152J HG-SR502BJ
HG-KR43J HG-MR43 HG-SR202J HG-SR702BJ
HG-KR73J HG-MR73 HG-SR352J
HG-KR053B HG-MR053B HG-SR502J
HG-KR13BJ HG-MR13B HG-SR702J
HG-KR23BJ HG-MR23B HG-SR52BJ
HG-KR43BJ HG-MR43B HG-SR102BJ
HG-KR73BJ HG-MR73B HG-SR152BJ

DRIVER SERVO J3: MR-J3-10A, MR-J3-10B, MR-J3-20A, MR-J3-20B, MR-J3-40A, MR-J3-40B, MR-J3-60A, MR-J3-60B, MR-J3-70A, MR-J3-70B, MR-J3-100A, MR-J3-100B, MR-J3-200A, MR-J3-200B, MR-J3-350A, MR-J3-350B, MR-J3-500A, MR-J3-500B, MR-J3-700A, MR-J3-700B.

MOTOR SERVO J3: HF-MP053, HF-MP13, HF-MP23, HF-MP43, HF-MP73, HF-KP053, HF-KP13, HF-KP23, HF-KP43, HF-KP73, HF-MP053B, HF-MP13B, HF-MP23B, HF-MP43B, HF-MP73B, HF-KP053B, HF-KP13B, HF-KP23B, HF-KP43B, HF-KP73B, HF-SP52, HF-SP102, HF-SP152, HF-SP202, HF-SP352, HF-SP502, HF-SP702, HF-SP52B, HF-SP102B, HF-SP152B, HF-SP202B, HF-SP352B, HF-SP502B, HF-SP702B, HF-SP51, HF-SP81, HF-SP121, HF-SP201, HF-SP51B, HF-SP81B

Mitsubishi servo system (J3  J2S series):

MODEL Description
<AMPLIFIER>
MR-J3-10A/B 0.1KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-20A/B 0.2KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-40A/B 0.4KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-60A/B 0.5KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-70A/B 0.75KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-100A/B 1KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-200A/B 1.5Kw,2KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-350A/B 3.5KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-500A/B 5KW,General-Purpose interface/SSC-NET
MR-J3-700A/B 7KW,General-Purpose interface/SSC-NET
<MOTOR>
HF-MP053 Lower inertia,Small Capacity,0.05KW,3000r/min
HF-MP13 Lower inertia,Small Capacity,0.1KW,3000r/min
HF-MP23 Lower inertia,Small Capacity,0.2KW,3000r/min
HF-MP43 Lower inertia,Small Capacity,0.4KW,3000r/min
HF-MP73 Lower inertia,Small Capacity,0.75KW,3000r/min
HF-KP053 Low inertia,Small Capacity,0.05KW,3000r/min
HF-KP13 Low inertia,Small Capacity,0.1KW,3000r/min
HF-KP23 Low inertia,Small Capacity,0.2KW,3000r/min
HF-KP43 Low inertia,Small Capacity,0.4KW,3000r/min
HF-KP73 Low inertia,Small Capacity,0.75KW,3000r/min
HF-MP053B Lower inertia,Small Capacity,0.05KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-MP13B Lower inertia,Small Capacity,0.1KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-MP23B Lower inertia,Small Capacity,0.2KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-MP43B Lower inertia,Small Capacity,0.4KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-MP73B Lower inertia,Small Capacity,0.75KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-KP053B Low inertia,Small Capacity,0.05KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-KP13B Low inertia,Small Capacity,0.1KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-KP23B Low inertia,Small Capacity,0.2KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-KP43B Low inertia,Small Capacity,0.4KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-KP73B Low inertia,Small Capacity,0.75KW,3000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP52 Medium inertia,Medium Capacity,0.5KW,2000r/min
HF-SP102 Medium inertia,Medium Capacity,1KW,2000r/min
HF-SP152 Medium inertia,Medium Capacity,1.5KW,2000r/min
HF-SP202 Medium inertia,Medium Capacity,2KW,2000r/min
HF-SP352 Medium inertia,Medium Capacity,3.5KW,2000r/min
HF-SP502 Medium inertia,Medium Capacity,5KW,2000r/min
HF-SP702 Medium inertia,Medium Capacity,7KW,2000r/min
HF-SP52B Medium inertia,Medium Capacity,0.5KW,2000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP102B Medium inertia,Medium Capacity,1KW,2000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP152B Medium inertia,Medium Capacity,1.5KW,2000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP202B Medium inertia,Medium Capacity,2KW,2000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP352B Medium inertia,Medium Capacity,3.5KW,2000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP502B Medium inertia,Medium Capacity,5KW,2000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP702B Medium inertia,Medium Capacity,7KW,2000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP51 Medium inertia,Medium Capacity,0.5KW,1000r/min
HF-SP81 Medium inertia,Medium Capacity,0.85KW,1000r/min
HF-SP121 Medium inertia,Medium Capacity,1.2KW,1000r/min
HF-SP201 Medium inertia,Medium Capacity,2KW,1000r/min
HF-SP51B Medium inertia,Medium Capacity,0.5KW,1000r/min,Electromagnetic brake
HF-SP81B Medium inertia,Medium Capacity,0.85KW,1000r/min,Electromagnetic brake

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

 • TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
  MST: 0105176667
  VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
  TEL: 02485.854.668 
  HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
  EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
  WEBSITE: HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM/
  WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
  WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SENSOR.COM. HTTPS://PLC-HMI-SERVO-SENSOR-PANASONIC.COM
 • WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SERVO-MITSUBISHI.COM.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MR-JE-40A + HG-KN43J-S100 SERVO AC MITSUBISHI 400W”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *